Saturday, July 30, 2011

I doبارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير

"Baraka Allahu lakuma wa Baraka alaikuma wa jama a' baina kuma fii khoir"
1 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...